Terug

ZZP in de kraamzorg: Tellen wachturen ook mee voor het urencriterium voor zelfstandigenaftrek?

Ilse Hooijmeijer

Ik werk als ZZP-er in de kraamzorg via een bemiddelingsbureau. Zodra ik mij aanmeld bij het bemiddelingsbureau als beschikbaar kom ik op een wachtlijst en krijg bericht wanneer de volgende bevalling voor mij is. Je staat dan "1e wacht". Vanaf dat moment moet ik binnen een half uur ter plaatse kunnen zijn. De lengte van de periode tussen beschikbaarstelling, 1e wacht komen te staan en daadwerkelijk aan het werk gaan is heel wisselend maar je moet er rekening mee houden dat het heel snel kan gaan en je overige activiteiten daarop aanpassen. Mijn vraag is in hoeverre beschikbaarheidsuren en 1e-wachturen meetellen voor het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc..


2 Antwoorden

Antwoord van TJON A JOE CS | tax & legal services

Het 1225 urencriterium stelt dat deze uren moeten zijn besteedt in of ten behoeve van de onderneming of de beroepsbeoefening. Zoals ik het uit je vraag heb begrepen zijn deze 1ewacht- en beschikbaarheidsuren onlosmakelijk verbonden met het kunnen verrichten van je diensten bij de bevalling ... en kun je deze uren niet anders benutten dan te wachten totdat je naar de plaatst van bevalling racet. Naar mijn mening is het dus een heel pleitbaar standpunt om deze uren mee te tellen voor het urencriterium.     


Antwoord van Ilse Hooijmeijer

@ TJON A JOE C.S. fiscaal juristen

Hartelijk dank voor uw reactie. Gevoelsmatig is dit inderdaad juist maar je wilt toch graag horen of een deskundige er ook zo over denkt! MVG Ilse Hooijmeijer