Terug

Wordt heffingskorting gekort bij kleine bijverdienste?

Linda Beckers

Ik ontvang algemene heffingskorting omdat ik geen baan heb. Nu wil  ik postbezorgen via Netwerk VSP, 2 uur per week. Ben niet in loondienst (bedrijf draagt niets af aan belastingen), krijg een kleine bezorgvergoeding. Mijn vraag: ik moet dit opgeven aan de belastingdienst, wordt de heffingskorting dan gekort? Als dit zo is, schiet ik er natuurlijk niets mee op. Het gaat om ongeveer 10-12 euro per week.


2 Antwoorden

Antwoord van OOvB adviseurs en accountants

Beste Linda,

 

Je wordt iedere euro die je verdient 33% gekort op je heffingskorting. Daar staat tegenover dat je over iedere euro die je verdient een extra heffingskorting ontvangt van 1,716%.

 

Kort gezegd komt het er op neer dat als je 500 euro op jaarbasis verdient, bedraagt de korting 164 euro, waardoor je er per saldo 336 euro aan overhoudt.

 

Met vriendelijke groet,

Oostendorp-Otten-Van Boekel


Antwoord van Administratiekantoor Telleman

Geachte mevrouw Beckers,

 

De algemene heffingskorting is een heffingskorting waar iedere belastingplichtige recht op heeft. Het maakt voor de algemene heffingskorting niet uit of u in Nederland woont of buiten Nederland. Of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

 

In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minst-verdienende partner. De Belastingdienst bouwt dit sinds 2009 in 15 jaar af. Daarom ontvangt de minst-verdienende partner ieder jaar 6?% minder heffingskorting. In 2010 ontvangt de minst-verdienende partner 13? minder algemene heffingskorting.

 

Uitzonderingen afbouwen algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting vervalt niet als de fiscale partner die niet of weinig verdient aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Die fiscale partner is geboren vóór 1 januari 1972.
  • Die fiscale partner is geboren na 31 december 1971 en heeft een thuiswonend kind dat op 31 december 2009 jonger was dan 6 jaar. Dat kind stond op hetzelfde woonadres als die partner ingeschreven.

 

Voorbeeld 1

U hebt geen fiscale partner. Uw loon is € 4.000. De belasting hierover is € 1.338. De algemene heffingskorting is € 1.987 en de arbeidskorting is € 70. In totaal is dat € 2.057. De berekende belasting is € 1.338, dus u kunt van het totaal van € 2.057 maximaal € 1.338 aan heffingskortingen verrekenen. Het restant van de heffingskorting (€ 719) kunt u niet verrekenen. U krijgt dit bedrag ook niet uitbetaald.

 

Voorbeeld 2

U bent geboren voor 1 januari 1972. Uw loon is € 4.000. De belasting hierover is € 1.338. De algemene heffingskorting is € 1.987 en de arbeidskorting € 70. In totaal is dat € 2.057. Het verschil tussen uw berekende belasting en uw heffingskortingen is € 2.057 - € 1.338 = € 719.

Uw fiscale partner heeft een inkomen van € 35.000. Zijn belasting hierover is € 13.134. Zijn algemene heffingskorting is € 1.987 en de arbeidskorting € 1.489. In totaal is dat € 3.476. Uw fiscale partner is € 13.134 - € 3.476 = € 9.658 belasting verschuldigd. Omdat uw fiscale partner meer belasting verschuldigd is dan € 719, krijgt u € 719 uitbetaald.

 

Voorbeeld 3

U bent geboren na 31 december 1971 en hebt geen inkomen. U hebt geen inwonende kinderen die op 31 december 2009 jonger waren dan 6 jaar. Uw fiscale partner moet voldoende belasting verschuldigd zijn zodat u de algemene heffingskorting ontvangt. Dan hebt u recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 1.987. De afbouw voor het jaar 2010 is 13?% = € 264. De uitbetaling is dan € 1.987 - € 264 = € 1.723.

 

Als u wel werkt, krijgt u als bonus extra Arbeidskorting.

De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt doordat u werkte. Hebt u een werkgever? Dan houdt ook zij/hij rekening met de arbeidskorting bij de berekening van de loonheffing.De hoogte van de arbeidskorting hangt af van uw leeftijd en van de inkomsten die u hebt verdiend met uw werk.

 

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen belasting.

Iedereen betaalt belasting al dan niet via de salarisstrook of bij aangifte. Als je een fiscale partner hebt, kun je optimaal verdelen zodat je het minst moet bij betalen of meer kunt terug krijgen.

 

Werkze!

 

Administratiekantoor Telleman