Terug

Wat is het verschil tussen zakelijke kosten en privé kosten?

Binnen onze organisatie wordt er jaarlijks aan het eind van het jaar een avond (vergadering)georganiseerd. Deze avond is verplicht voor alle medewerkers en partners zijn niet welkom op deze avond. Voor deze avond wordt een agenda vastgesteld. Deze avond start met een presentatie gegeven door de Directie en vervolgens worden er door alle managers van de verschillende afdelingen ook een presentatie gegeven. Het afgelopen jaar wordt geevalueerd en er worden doelstellingen vastgesteld voor het volgende jaar en deze worden met de medewerkers gedeeld. De avond wordt daarna weer afgelosten door de Directie. Deze presentaties worden op een externe locatie gegeven en omdat de avond erg lang duurt worden er tussen de presentaties door een diner geserveerd. Maar dit hoort bij goed werkgeverschap!

 

Worden de kosten die gemaakt worden tijdens deze avond volledig als zakelijke kosten gezien? Als ik op de site van de belasting dienst ga zoeken kunnen deze kosten allemaal gezien worden als zakelijke kosten en zijn ze fiscaal aftrekbaar.

 

Als organisatie willen wij er zeker van zijn dat de kosten niet van het vrijgestelde bedrag van € 454 per medewerker per jaar af gaat of van de vrije ruimte van de werkkostenregeling af gaat.

 

Hoop dat jullie een antwoord op mijn vraag kunnen geven, zodat wij als organisatie meer duidelijkheid hebben.


1 Antwoord

Antwoord van ECC & PCW Fisc-Juridisch Adviesbureau VOF

Voor zover dat nu kan worden overzien, is er sprake van een verplichting die deel uitmaakt van reguliere arbeid binnen de werktijden van de onderneming. Als duidelijk is dat u de kosten volledig zijn gemaakt voor de zakelijke belangen van de onderneming, worden de kosten als zakelijke aftrekpost geaccepteerd. Het wel van belang dat er geen kaartje feest, vermaak of bedrijfsuitje op kan worden geplakt.

De omschrijving van de vergadering, uitnodiging, frequentie, doelstelling en zo nog een paar zaken maken deel

uit van de beoordeling of er in dit specifieke geval sprake is van reguliere arbeid in het belang van de onderneming.

Het behoeft geen betoog dat hetgeen wordt aangeboden proportioneel moet zijn met dat wat redelijk gangbaar is.