Terug

Wat is de verjaringstermijn voor het betalen?

mw. M. van der Nol

In februari 2005 electronisch aangifte Inkomstenbelasting gedaan over 2004. In maart 2005 kwam ik erachter dat ik een foutief WOZ-bedrag had ingevuld. Ik heb BD gebeld en zij raadde me aan op gelijk opnieuw de aangifte te doen. Dit heb ik dezelfde dag nog gedaan. In juni 2005 voorlopige aanslag gehad die niet correct was. Er was niet naar de 2e aangifte van maart gekeken maar naar de foutieve van februari.

 

In juli 2005 bezwaarbrief gestuurd aan BD met als reden dat berekening + bedrag teruggave niet klopt en dat ik graag een nieuwe berekening wou ontvangen. Inmiddels EUR 3800 op bankrekening partner van DB ontvangen en ik moest EUR 3600 aan BD betalen (positief verschild van EUR 200 bleef over). Ik heb niet betaald omdat ik een bezwaarschrift had ingediend.

 

In november 2010 ontving ik van BD ineens een briefje met het verzoek EUR 3600 te betalen terwijl ik nog steeds niet een aangepaste berekening heb ontvangen. Ik heb alleen een bericht van ontvangst in 2005 ontvangen en verder nooit iets.

 

Nu komt dan eindelijk mijn vragen:

- Wat is de verjaringstermijn voor het betalen van dit bedrag?

- Is het normaal dat ik sinds augustus 2005 tot november 2010 nooit meer iets over deze zaak heb vernomen?

- Moet ik betalen?

 

Alvast bedankt voor de moeite.

 

Met vriendelijke groet,

M. van der Nol

 


1 Antwoord

Antwoord van De Belastingkamer

Beste mevrouw Van der Nol,

 

De verjaringstermijn is 5 jaar, nadat de vordering is ontstaan. Dus binnen 5 jaar na het bekend worden van de vordering dient een vorderingsactie ingesteld te worden, hetgeen ook plaatsgevonden heeft middels de Voorlopige Aanslag. Nu heeft u eigenlijk een betalingsherinnering gekregen voor een vordering die reeds in 2005 ingesteld was.  Deze materie staat beschreven in titel 11 van boek 3 Burgerlijk Wetboek, oftewel artikel 3: 296 en verder.

U heeft bezwaar gemaakt tegen de foutieve aanslag, maar ik hoop dat u ook om uitstel van betaling had gevraagd. Enkel bezwaar, schort de betalingsplicht niet op. U moet ook om uitstel van betaling vragen, in afwachting van de beslissing op bezwaar.

 

Indien u uitstel van betaling heeft, dan hoeft u niet te betalen. Indien u geen uitstel van betaling heeft, dan zou u in principe wel moeten betalen.

Het is in ieder geval niet gebruikelijk dat u na aug 2005 pas in november 2010 iets gehoord heeft van de fiscus. Wij adviseren u om met spoed een brief te schrijven met verwijzing naar de gecorrigeerde aangifte en de ontvangstbevestiging van de fiscus zelf. Ik hoop dat u een kopie van de gecorrigeerde aangifte ook heeft bewaard. De fiscus mag een aanslag herzien tot 5 jaar terug. In dit kader vragen wij ons af hoe de fiscus ermee zal omgaan.

 

Hopelijk hebben wij uw vragen kunnen beantwoorden.

 

De Belastingkamer