Terug

Waarover betaal ik inkomstenbelasting bij een afkoop lijfrente?

Petra Emans

Graag had ik geweten of je bij afkoop van een lijfrentepolis voor de einddatum 52% inkomstenbelasting betaalt over de afkoopwaarde, of indien een negatief rendement, wat bij mij het geval is, over de ingelegde premie.

De verzekeringsmaatschappij heeft mij een overzicht gestuurd waarin staat dat ze 52% inhouden over de afkoopwaarde, maar mijn ingelegde premies zijn hoger, dus heb ik begrepen dat de belastingdienst hierover 52% rekent.


1 Antwoord

Antwoord van PvKM v.o.f. drs.Peter van kampen-Maij

De hoogte van de inhouding is niet erg relevant. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk hoeveel belasting moet worden betaald over de afkoop van de lijfrente, afhankelijk van andere inkomsten in dat jaar.

Mogelijk kunt weer een deel terugkrijgen als u in aanmerking komt voor middeling van inkomsten.

De kans dat u moet bijbetalen over de afkoop lijfrente is nihil bij een inhouding van 52%.

Indien u daar financieel toe in staat bent wil ik u in overweging geven geen afkoop van lijfrente aan te gaan.

U kunt eventuele betalingen stopzetten en de lijfrente door laten lopen.

Met vriendelijke groeten,

Peter van Kampen-Maij