Terug

Verkeerd ingevuld door adviseur?

Ian

Beste,

 

Ik ben lid van een ouderenbond die mij aanboden een adviseur te laten komen die op vrijwillige basis mijn belastingaangifte zou komen invullen. Echter heb ik vanaf deze periode continu brieven van de belastingdienst terug gekregen met de vermelding dat ik geld moet terug betalen omdat ik te veel heb verdiend. Ik ben gepensioneerd en mijn inkomen is niet gestegen maar is juist omlaag gegaan. Voor ik hulp kreeg van deze vrijwilliger heb ik nooit iets hoeven terug te betalen aan de belastingdienst. Deze vrijwilliger heeft het inkomen ingevuld waar geen enkele heffing van af is getrokken en eventuele andere aftrekposten terwijl dit naar mijn weten wel had moeten gebeuren. Mijn schoonzoon en ik zelf hebben herhaaldelijk brieven en telefoontjes naar de belastingdienst gepleegd maar wij hebben tot op heden geen reactie terug ontvangen. Als mijn inkomen 26.000 euro zou zijn en hier aftrekposten van af mogen worden getrokken dan had ik bijvoorbeeld een bedrag van 18.000 euro netto over gehouden. Op dit bedrag had ik geen geld hoeven terug te betalen want dan had ik niet te veel verdient. De vrijwilliger heeft het voorbeeld bedrag van 26.000 euro opgegeven. En dit is 3 jaar lang gebeurd. Kunt u mij een antwoord geven op de vraag welk bedrag er op de aangifte had moeten staan?  De bedragen hierboven gelden als voorbeeld omdat ik de inkomsten termen anders verward.


Bij voorbaat dank.


2 Antwoorden

Antwoord van Administratiekantoor Telleman

Geachte Ian,

Om uw verhaal te kunnen beantwoorden zijn uw jaaropgaven van belang naast uw persoonlijke situatie.

De verrekening met de belastingdienst is dan pas te bepalen met een fiscaal te onderbouwen verhaal op het wel/niet recht hebben van bepaalde aftrekposten op basis van uw fiscaal inkomen.

U kunt een herberekening laten maken als second opnion, waarbij u tevens een toelichting krijgt.

Indien u interesse heeft, laat het ons even weten.

Met vriendelijke groet,

Administratiekantoor Telleman

te Heerhugowaard

www.telleman.nl

Tel:072-5721851


Antwoord van De Belastingkamer

Beste heer/mevrouw Ian,

De aftrekpost van ziektekosten is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Er geldt een inkomensafhankelijke drempel. Het deel van de ziektekosten dat boven de drempel uitkomt, is aftrekbaar.

Het kan ook zo zijn dat na uw pensionering de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, dus op meer dan één inkomstenbron. Het gevolg hiervan is dat er te weinig belasting ingehouden wordt, waardoor u achteraf toch nog moet afrekenen met de fiscus, in de vorm van een aanslag. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken bij gepensioneerden.

Waar voorheen veel ziektekosten aftrekbaar waren, zijn ze nu afgeschaft. Tot 2009 waren bijvoorbeeld ook de premies van ziektekostenverzekering aftrekbaar. Nu niet meer. Premies van uitvaartverzekering waren bijvoorbeeld ook aftrekbaar, maar nu niet meer.

Om een goed oordeel te kunnen vellen, zullen wij de jaaropgaven nodig hebben, zoals onze collega uit Heerhugowaard ook al meegedeeld heeft.

De Belastingkamer

Pietje Pluisplantsoen 6

1336 AN Almere

tel 036-70 78 298

info@belastingkamer.nl

www.belastingkamer.nl