Terug

Niet-opeisbare vorderingen op basis van een erfenis?

Barnhoorn

Ik heb begrepen dat Niet-opeisbare vorderingen op basis van een erfenis niet hoeven te worden opgenomen als vordering in de aangifte IB.

Ik heb dat tot op heden wel gedaan. Hoe en tot hoelang terug kan ik dit laten corrigeren?


3 Antwoorden

Antwoord van Mito Boekhouding en Advies

Beste heer, mevrouw,

Niet opeisbare vorderingen op basis van een erfenis hoeven niet te worden aangegeven in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting (de zogenaamde defiscalisering), mits deze vorderingen aan een aantal voorwaarden voldoen. Tot 1 januari 2012 waren deze voorwaarden strenger dan nu. Het is dus afhankelijk van de vraag welk soort vordering u heeft of en in hoeverre u de aangiften over voorgaande jaren kunt corrigeren. 

U kunt tot 5 jaar na het einde van het aanslagjaar verzoeken om ambtshalve vermindering van de aanslag inkomstenbelasting. Dit betekent dat u tot en met het jaar 2008 kunt verzoeken om een correctie. 

Graag zijn wij van dienst bij het beoordelen of uw vordering gedefiscaliseerd is en bij het indienen van het verzoek om abtshalve vermindering over de betreffende jaren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@mitoboekhouding.nl of te bellen naar 06 - 371 135 38.

Met vriendelijke groeten,

Tom Loohuis 


Antwoord van Barnhoorn

Volgens de akte van verdeling en toedeling was er een testament waarin
geregeld dat mijn moeder het levenslange recht van vruchtgebruik van de
nalatenschap  heeft.


Antwoord van Mito Boekhouding en Advies

Beste heer, mevrouw,

In de oude situatie (dus voor 1 januari 2012) gold de defiscalisering alleen voor vorderingen die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van een ouderlijke boedelverdeling danwel de wettelijke verdeling. Zogenaamde vruchtgebruiktestamenten vielen hier niet onder. Een uitzondering kan echter van toepassing zijn op een zogenaamd keuzetestament. Of hier van sprake is kan ik zonder testament en akte van verdeling geen antwoord geven.

Vanaf 1 januari 2012 zou de defiscalisering van toepassing kunnen zijn als de nalatenschap op een bepaalde manier is verdeeld, vergelijkbaar met voornoemde regelingen. Zonder testament en akte van verdeling kan ik dit niet goed beoordelen.

Het is misschien handiger om even contact met ons op te nemen door te mailen (info@mitoboekhouding.nl) of bellen (06-37113538)? 

Met vriendelijke groeten,

Tom Loohuis