Terug

Kan de aangifte 2012 nog aangepast worden?

Kees

Beste,

 

Graag uw advies over het volgende:

 

In 2012 kochten wij het huis van mijn schoonouders, een deel met een door ons afgesloten hypotheek het resterende deel is ons geschonken. Op advies van onze hypotheekadviseur hebben we het resterende deel onderhands van mijn schoonmoeder geleend. We betalen hiervoor een marktconforme rente die we aftrekken van de belasting. De betaalde rente ontvangen we van schoonmoeder als gift.

 

Nu blijkt na een jaar dat het fictie door mijn schoonmoeder uitgeleende bedrag ervoor zorgt dat zij geen recht op huurtoeslag heeft en het gehele bedrag over 2012 moet terugbetalen. Er is echter geen geld. Achteraf bezien hadden we beter het bedrag kunnen schenken. Is deze fout nog te herstellen?

 

 


1 Antwoord

Antwoord van Mito Boekhouding en Advies

Beste Kees,

Over het jaar 2012 kan dit niet worden hersteld. Er is toen namelijk gekozen voor de optie om het restant van de koopsom te lenen van uw schoonmoeder in plaats van een schenking van dit bedrag. Helaas heeft dit voor haar tot gevolg dat zij vermogen in box 3 krijgt (de vordering op u), waardoor het recht op huurtoeslag is vervallen.

Het is wel verstandig om te kijken of deze situatie moet blijven voortbestaan. Dit is niet alleen afhankelijk van de huurtoeslag, maar ook van de schenkbelasting die wellicht betaald moet worden. Een ander belangrijk aspect is de vraag of er meerdere kinderen zijn, en zo ja, hoe worden die gecompenseerd? Al met al roept deze situatie veel vragen op en is een eenduidige oplossing niet zomaar te geven.

Wij willen wel met u meedenken over een oplossing voor deze situatie. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 06 - 371 135 38 of te mailen naar info@mitoboekhouding.nl.

Met vriendelijke groeten,

Tom Loohuis  (Mito Boekhouding en Advies)