Terug

Blijft een Kapitaal Verzekering altijd in box 3 , ook al vervalt de verijstelliong?

Kees

Ik heb het volgende probleem:

Ik heb op 1. 12. 1998 (oude regime! ) twee Kapitaalverzekeringen afgesloten bij Amev (nu asr). Het gaat om een ‘variabel Investeringsplan’

Polis A met een looptijd van 15 jaar en die is per 1. 12. 2013 Tot uitkering gekomen.

Polis B met een looptijd van 20 jaar en die loopt af in 2018.
Op beide polissen heb ik jaarlijks een inleg betaald maar ik ben in 2010 mee Gestopt met premie betalen vanwege de toen zeer slechte resultaten. (Categorie Woekerpolissen). Ik heb de polissen echter niet afgekocht, alleen premievrij Gemaakt.

Over de fiscale gevolgen ben ik helaas niet door ASR goed Geadviseerd, achteraf had ik beter niet kunnen stoppen met premie betalen. Ik Heb me totaal niet gerealiseerd wat de gevolgen zijn.

Wat is echter het geval? Polis A is na 15 jaar per 1. 12. 2013 tot uitkering gekomen maar uiteindelijk is er Door de aangetrokken beurs en de verlaagde kosten toch nog een klein rendement Van EUR 2600 uitgekomen. (Rendement is uitbetaald bedrag minus inleg van totaal 12 jaar).

Als ik nu naar de toelichting kijk bij mijn Belastingaangifte 2013 dan staat daar als voorbeeld genoemd dat ingeval een Polis wordt afgekocht er over het rendement belasting moet worden Betaald in box 1. Maar gaat het daar om een kapitaalverzekering die in box 3 valt?
Maar…. Ik heb de polis niet afgekocht maar premievrij gemaakt. De vraag is, Moet ik nu inderdaad dit rendement van EUR 2600 in box 1 opgeven of niet? Want……als ik het nu goed lees had ik nu vanaf 2010 de waarde van Deze polissen ( dus beide) moeten opgeven in box 3 en had ik daar Vermogensrendement belasting over moeten betalen. (we hebben samen iets meer Dan EUR 42000 spaargeld dus vallen we onder die heffing). Maar als ik nu dit Rendement opgeef in box 1, dan betaal ik voor Polis A dus 2 keer belasting. 1x In box 3 vanwege de waarde per 1. 1. 2013 en voor de tweede keer in box 1 vanwege Het rendement? Klopt dit en is dit ook juist?.

En dus, als ik ieder het zijne wil geven en dat wil ik ook Richting de belastingdienst, dan zou ik dus op mijn aangifte 2013 in box 3 de Waarde per 1. 1. 2013 van zowel polis A als B moeten opgeven en daar belasting Over moeten betalen??. Wellicht ook in box 1 het rendement van polis A??.

Bovendien aangezien de aangiften 2012, 2011 en 2010 al zijn Vastgesteld zou ik daar bezwaar tegen moeten indienen om met terugwerkende Kracht alsnog voor beide polissen in box 3 rendement heffing te betalen. Een Bezwaar indienen in mijn nadeel. Gaarne uw advies in deze zaak hoe ik fiscaal Juist dien te handelen. Bij voorbaat dank.


6 Antwoorden

Antwoord van PvKM v.o.f. drs.Peter van kampen-Maij

Er is geen rendement als de inleg hoger is dan de uitbetaling. Premievrijmaken is iets anders dan afkopen. Afkopen is altijd box 1, omdat aan de regels niet is voldaan m.b.t. de looptijd etc.

Om precies te weten wat er nu wel of niet in de boxen aangegeven moet worden heb ik alle gegevens nodig vanaf het begin tot de uitkering en dan kan ik mij daar in verdiepen. Daar zijn kosten aan verbonden. 

Met vriendelijke groeten,

Peter van Kampen-Maij 


Antwoord van Kees

Geachte heer Kampen-Maij

De uitbetaling is in dit geval hoger dan de inleg dus is er rendement. Kunt u mij zeggen welke kosten u mij in rekening brengt om een geheel juist antwoord te krijgen op mijn vragen op dit punt?

Met vriendelijke groet

Kees 


Antwoord van PvKM v.o.f. drs.Peter van kampen-Maij

Wat voor kapitaalverzekeringen zijn er afgesloten? 

met of zonder lijfrente clausule?

Kapitaalverzekering voor aflossen hypotheekschuld eigen woning?

 


Antwoord van Kees

Geachte heer Kampen-Maij

Het is geen Kapitaal Verzekering eigen woning en er zit geen lijfrente clausule op. Ik heb de polis afgesloten op 1.12.1998 en hem niet afgekocht of verlengd, alleen vanaf 2010 premievrij gemaakt. Het is dan ook na de looptijd van 15 jaar per 1.12.2013 tot uitkering gekomen. Mijn vraag is dan in het kort. Is het feit dat ik slechts 12 van de 15 jaar premie heb betaald  aanleiding om de fiscale vrijstelling van ruim EUR 123000 te verliezen en is een behaald rendement daardoor fiscaal belast? Ik heb nog nergens kunnen lezen dat dit WEL het geval is, de toelichting bij de belastingaangifte spreekt er alleen over dat vrijstelling verloren zou gaan indien er wordt afgekocht. Maar zoals gezegd heb ik niet afgekocht. 
Als het premie vrij maken geen gevolgen zou hebben, hoef ik deze polis dus ook niet op te geven in box 3 omdat de waarde nooit hoger geweest is dan EUR 25000. Dan zou ik voor de aanfite van 2013  niets hoeven op te geven en ook niet voor 2010,2011 en 2012.

Met vriendelijke groet

Kees 

 


Antwoord van PvKM v.o.f. drs.Peter van kampen-Maij

Als het vermogen op 1 januari hoger is dan 21.000 p.p. dan moet de kapitaalverzekering aangegeven worden op de juiste plaats in het aangiftebiljet om de vrijstelling te kunnen krijgen. Is het vermogen lager , dan hoeft BOX3 niet ingevuld te worden. De verzekeringsmaatschappij zou bij de uitbetaling aan hebben moeten geven wat de fiscale consequenties zijn en ook zou er dan loonheffing ingehouden moeten zijn.

Er geldt voor afkoop van kapitaalverzekeringen  geen afkoopverbod (Brede herwaardering), dan zou de uitkering dus belastingvrij ontvangen mogen worden.

Met vriendelijke groeten,

Peter van Kampen-Maij 


Antwoord van Kees

Geachte heer van Kampen-Maij

Alles op een rijtje zettend. Is het nu correct wanneer ik het volgende stel:

1. Op mijn belasting aangifte krijg ik bij box 3 eerst de vraag: Waren de bezittingen van u en uw fiscale partner op 1 januari 2013 in totaal meer waard dan EUR 42278? Dan is het antwoord: JA want wij hebben samen met mijn partner meer dan EUR 42278 aan spaargeld. Vervolgens geef ik op wat er op onze spaarrekening staat. Dat is duidelijk. 
2. Vervolgens komt er in box 3 de rubriek: Overige bezittingen. En dan volgt de sub rubriek : Niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen. Hier hoef je dus alleen maar iets in te vullen als de uitkering hoger is dan de vrijstelling van EUR 123428 x 2= totaal EUR  246856. Aangezien de uitkering in december 2013 ruim EUR 24000 is geweest, zou ik daar dus ook niets hebben hoeven in te vullen.
3. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat het premie vrij maken van deze polis niets veranderd aan de vrijstelling. Ik dus niets heb in te vullen.Niets in box 1 en niets in box 3. De uitkering staat nu op mijn bankrekening en telt dus wel mee voor  de vermogensheffin per 1.1.2014.
4. Ik heb nog een geheel identieke tweede polis lopen die ook in 2010 premie vrij is gemaakt. Deze heeft echter een looptijd van 20 jaar- 1998 tot 2018 -. Pas als deze polis een waarde zou hebben die boven de totale vrijstelling van EUR 246856 uitgaat, zou ik het niet vrijgestelde gedeelte moeten aangeven bij 'overige bezittingen' in box 3.

Zie ik het zo goed?

Met vriendelijke groet

Kees