Terug

Belastingvrij schenken?

wdiepstraten

Beste belastingadviseurs,

 

Wanneer er een schuldbekentenis is en daar moet rente over betaald worden door een ouder, mag die ouder dan daarnaast ook nog 5.000 euro per kind belastingvrij schenken?

 

Bedankt voor het antwoorden,

 

Wdiepstraten


1 Antwoord

Antwoord van Spijk Accountantskantoor

uw vraag maak ik als volgt: er is sprake van een schuldbekentenis. Schenkt u van deze schuldbekentenis jaarlijks een bedrag dan moet u daarbij rekening houden met het belastingvrij bedrg van € 5.000,--.

Ook het niet betalen van rente geldt vanaf 1-1-2011 als een schenking. houdt daar rekening mee.