Terug

Belasting buitenland

H Scheppers

Dag,

Ik heb bijna een jaar in het buitenland gewerkt in een land waarmee Ned een belastingverdrag mee heeft gesloten. Ik heb in het buitenland ook belasting betaald en was in die tijd uitgeschreven uit het ned. gemeenteregister zodat ik niet meer verplicht verzekerd was voor zorgverzekeringen. Nu doe ik aangifte in nederland en bereken ik dat ik een paar duizend euro terug krijg en nu blijk ik een paar duizend euro te moeten betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen!!! Op grond vern voorkom dubbele belasting snap ik niet hoe ik na een jaar weg te zijn geweest nu de Nederlandse belastingdienst een paar duizend euro te moeten betalen? Heb ik iets verkeerd ingevuld? Zo ja, is dat nog te herstellen?

 

 

MvG,

 

HS


1 Antwoord

Antwoord van Fiscalect


Uw vraag is redelijk "open" gesteld, hetgeen begrijpelijk is. Vermoedelijk heeft u iets onjuist, op de verkeerde plek of onvolledig ingevuld. U zou wellicht nog (binnen zes weken) bezwaar kunnen maken dan wel een verzoek tot ambtshalve herziening kunnen doen.