Terug

Belasting advies

Ik heb een fulltime baan en deze houd ik ook aan. Daarnaast wil ik (vanuit huis) als part- of als ik de benodigde werkuren zie als fulltime zelfstandig ondernemer bij mijn fulltime baan doen.

Mijn vrouw werkt niet, en krijgt hiervoor dus de zogezegde voorlopige teruggaaf. Op welke naam die van mij ,of op naam van mijn vrouw kan ik het beste inschrijven? Vooral Belasting technisch gezien dan.


1 Antwoord

Antwoord van Accountantskantoor Van Geen

In beginsel dient degene die de werkzaamheden verricht ingeschreven te worden. U dus.  

Indien u vrouw eveneens werkzaamheden verricht (voorkomende dan wel ondernemingsactiviteiten) dan is er via arbeidsbeloning c.q. winstverdeling inkomen van u over te hevelen naar uw vrouw waardoor het aanvullende inkomen gedeeltelijk tegen een bij uw vrouw lager tarief belast wordt.

 

Let op: iedere algemene vraag beantwoorden wij algemeen waardoor de kans aanwezig is dat wij net een aantal voor u specifieke zaken niet behandelen. Laat u dan ook in het verdere verloop fiscaal bijstaan.

Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid