Artikel afbeelding

Boxenstelsel inkomstenbelasting: dit moet je weten!

Als natuurlijk persoon heb je, in tegenstelling tot een rechtspersoon, te maken met inkomstenbelasting. Dit soort belasting is namelijk de belasting dat de overheid heft over het inkomen van natuurlijke personen. In Nederland kent de inkomstenbelasting een boxenstelsel. In totaal zijn er drie boxen waar het inkomen onder kan vallen. Deze boxen bestaan uit:

  1. Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning
  2. Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  3. Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

In de Nederlandse wet is bepaald welke inkomsten in welke box vallen. Het is daarbij belangrijk om te weten dat inkomsten nooit in meerdere boxen kunnen vallen. Inkomsten die in box 1 worden belast kunnen niet ook nog in box 2 of 3 worden belast. Daarnaast is er sprake van een zogeheten rangorderegeling. Dit houdt in dat de Belastingdienst eerst kijkt of inkomsten in box 1 vallen. Als dit niet het geval is, gebeurt hetzelfde voor Box 2 en eventueel nog later ook voor Box 3. Welke gegevens in welke box horen, leggen we je in deze blog over het boxenstelsel van de inkomstenbelasting uit!

Lees ook: Toegelicht: Startende ondernemers en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Verschillende boxen en belastingtarieven

Het is belangrijk om een onderscheid te maken in de verschillende boxen die er zijn. Elke box kent namelijk haar eigen belastingtarieven. Op die manier wordt niet iedere vorm van inkomsten met een verschillend belastingtarief belast. We zullen de verschillen hieronder kort toelichten:

  • In box 1 vallen de inkomsten uit werk en de eigen woning. De meest voorkomende inkomsten zijn loon, winst uit onderneming, uitkeringen en pensioen. Daarnaast valt hier het eigenwoningforfait en de aftrek van de hypotheekrente onder.
  • In box 2 gaat het om de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Met aanmerkelijk belang bedoelen we dat je 5% of meer van de aandelen van een vennootschap in bezit hebt. Dit is bijvoorbeeld bij eigenaren van een Besloten Vennootschap. De meest voorkomende inkomstenbron in deze box is de dividenduitkering die je ontvangt van de B.V.
  • In box 3 vallen, zoals de naam al aangeeft, de inkomsten uit sparen en beleggen. Hier valt bijvoorbeeld je spaargeld onder, maar ook de woningen die je bezit (niet je eigen huis). Daarnaast kan je denken aan aandelen en obligaties.

Meer weten?

Kort samengevat vallen de meeste inkomsten in box 1. Deze inkomsten worden daarom ook het zwaarst belast. Box 2 is voor de meeste mensen niet van toepassing, omdat inkomsten uit aandelen eenmaal niet zo vaak voorkomen bij natuurlijke personen. Dit is meestal alleen het geval als je een Besloten Vennootschap hebt. Box 3 wordt het minst zwaar belast, aangezien er vaak sprake is van fictief rendement.

Omdat het boxenstelsel inkomstenbelasting vaak veel vragen oproept, gaan we binnenkort in een serie blogs dieper in op wat de drie individuele boxen precies inhouden. We bespreken meer voorbeelden, uitzonderingen én handige tips voor Box 1, Box 2 en Box 3. Wil je geen van deze blogs missen? Houd dan onze website of social media in de gaten voor updates!

Op August 14, 2023