Artikel afbeelding

Let op: verandering in dividendbelasting 2024

Indien een onderneming winst heeft gemaakt, kan het ervoor kiezen om een deel van deze winst uit te keren aan aandeelhouders in de vorm van dividend. Dividend is dan ook alleen van toepassing op Besloten Vennootschappen (BV) en Naamloze Vennootschappen (NV). Over deze uitkeringen moeten ondernemingen belasting betalen. In 2023 maakte het niet uit hoe veel dividend een organisatie uitkeerde, het belastingpercentage in box 2 was altijd 26,9%. Vanaf 2024 vindt er echter een verandering in dividendbelasting plaats.

Twee nieuwe belastingschijven

Vanaf 2024 gaat de Belastingdienst werken met twee verschillende belastingschijven. De eerste schijf rekent vanaf dan met een percentage van 24,5% over inkomen uit de onderneming tot een maximum van €67.000. In het geval van fiscale partners geldt het lagere tarief van 24,5% tot een maximaal inkomen van €134.000 euro. Over hogere bedragen geldt vanaf 2024 een percentage van 31%.

Dat betekent dat er voor inkomens tot en met €67.000 dus een tariefsverlaging van 2,4% plaatsvindt. Over het inkomen daarboven geldt daarentegen een tariefsstijging van 4,1%. Hoe dit er precies uit gaat zien, illustreren we met een kort rekenvoorbeeld:

Voor de verandering:

Een bedrijf kiest ervoor om de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) een uitkering te doen van €200.000 in de vorm van dividend. Over deze uitkering moet 26,9% dividendbelasting worden ingehouden. Dit komt neer op een bedrag van €53.800 aan belasting.

Na de verandering:

Een bedrijf kiest ervoor om de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) een uitkering te doen van €200.000 in de vorm van dividend. Over de eerste €67.000 betaalt de onderneming 24,5% belasting. De overige €133.000 wordt belast met 31% belasting. Totaal moet het bedrijf dus €57.645 aan dividendbelasting betalen.

Lees ook: De belangrijkste wijzigingen in de voorjaarsnota

Waarom verandering in dividendbelasting?

De Belastingdienst heeft voor deze nieuwe schijven gekozen om te stimuleren dat winst vaker tegen het lagere tarief wordt uitgekeerd. Belastinguitstel door winstinhouding wordt op deze manier tegen gegaan. Tegelijkertijd kunnen zij extra opbrengsten van deze nieuwe maatregel ingezeten om belastingbetalers die in de periode 2017 en 2020 te veel belasting over Box 3 hebben betaald, te compenseren. Ten slotte zorgt deze maatregel ervoor dat de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers zo gelijker belast kunnen gaan worden.

Op August 5, 2023