Remigreren naar Nederland fiscale gevolgen

In veel gevallen is een emigratie vanuit Nederland niet definitief. Een remigratie naar Nederland kan gepland zijn, bijvoorbeeld bij een tijdelijke dienstbetrekking in het buitenland. Remigreren naar Nederland kan ook onverwacht zijn, bijvoorbeeld als het wonen in een ander land toch wat minder bevalt dan in eerste instantie gedacht, of een partner die het niet ziet zitten, kinderen die niet aarden op de school in het nieuwe land, etc.

Het kan ook zijn dat u onverwacht (eerder) moet remigreren naar Nederland vanwege het coronavirus Covid-19:

  • Lees hier enkele voorbeeldsituaties betreffende remigratie naar Nederland.
  • Lees hier alvast wat belastingtips bij terugkeren naar Nederland.

Belasting besparen

Indien u terugkeert naar Nederland staan wij u graag bij op fiscaal gebied. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met belastinggevolgen bij emigreren en remigreren. Het is aan te raden om vóór uw feitelijke terugkeer naar Nederland al contact met ons op te nemen zodat onze adviseurs kunnen aangeven welke financiële handelingen u moet verrichten vóórdat u terugkomt en welke juist ná. Maar ook na uw remigratie naar Nederland kunnen wij u van dienst zijn met de m-aangifte.

M-aangifte

Belastingtechnisch is de remigratie precies het tegenovergestelde van de emigratie. Bij emigratie wordt u buitenlands belastingplichtig, bij remigratie wordt u weer binnenlands belastingplichtig. In beide situaties zal een M (migratie) aangifte gedaan moeten worden. Deze aangifte is ingewikkelder dan een normale aangifte omdat deze uit een buitenlandse en een binnenlandse periode bestaat. In deze aangifte worden vaak fouten gemaakt welke vaak in het nadeel werken van de belastingplichtige.

Inschrijving geldt als remigratie

Voor een Nederlander/Nederlandse is het technisch gezien altijd makkelijk om weer terug te komen naar Nederland. Het weer inschrijven bij een Nederlandse gemeente zal door bijvoorbeeld de SVB en de Belastingdienst worden gezien als uw immigratie of remigratie.

Op January 12, 2021