Herinvesteringsreserve voor pand dat al voor oplevering verkocht is

Ondernemers die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behalen, hoeven daarover niet direct belasting te betalen. In plaats daarvan kunnen zij kiezen voor uitstel van belastingheffing door het vormen van een herinvesteringsreserve.

De boekwinst wordt dan gereserveerd en afgeboekt als eerste afschrijving op investeringen in andere bedrijfsmiddelen. Het vormen van een herinvesteringsreserve

kan alleen voor de boekwinst op bedrijfsmiddelen, niet voor de boekwinst op voorraden.

In een procedure was de vraag of een kantoorgebouw, dat door een projectontwikkelaar was gebouwd, ten tijde van de verkoop een bedrijfsmiddel was. Als het kantoorgebouw ten tijde van de verkoop een bedrijfsmiddel was is de vraag of het is gebouwd om het bij de eerste geschikte gelegenheid te verkopen. Die bedoeling zou het vormen van een herinvesteringsreserve verhinderen.

Als argument ter onderbouwing van de stelling dat het kantoorgebouw een bedrijfsmiddel was dat niet was gebouwd om het zo snel mogelijk te verkopen wees de ondernemer op de wijze van financiering. Deze had een looptijd van 20 jaar. Voor de financiering van een voor de verkoop bestemde zaak zou een veel kortere looptijd zijn gekozen met minder kosten. Alle projectontwikkelingsactiviteiten vonden plaats in een andere concernvennootschap. Daarnaast was de omzetbelasting op een vrijgesteld verhuurd gedeelte van het kantoorgebouw meegefinancierd. Dat zou niet nodig zijn geweest als de ondernemer de intentie had om het kantoorgebouw na oplevering te verkopen.

Volgens de belastingdienst was het kantoorgebouw onderdeel van de handelsvoorraad. Het gebouw was in korte tijd ontwikkeld, gebouwd, verhuurd en al vóór de ingebruikname verkocht. Dat betekende dat het niet als bedrijfsmiddel door de ondernemer was gebruikt.

Volgens de rechtbank behoorde het kantoorgebouw tot het vaste kapitaal van de onderneming en was het bedoeld om binnen de onderneming te worden gebruikt. Het kantoorgebouw was een bedrijfsmiddel dat niet was gebouwd met de overheersende bedoeling om het bij de eerste geschikte gelegenheid te verkopen. De ondernemer mocht daarom een herinvesteringsreserve vormen voor de bij de verkoop behaalde boekwinst.

Op May 31, 2008