Artikelen over belastingen

Remigreren naar Nederland fiscale gevolgen

In veel gevallen is een emigratie vanuit Nederland niet definitief. Een remigratie naar Nederland kan gepland zijn, bijvoorbeeld bij een tijdelijke dienstbetrekking in het buitenland. Remigreren naar Nederland kan ook onverwacht zijn, bijvoorbeeld als het wonen in een ander land toch wat minder bevalt dan in eerste instantie gedacht, of een partner die het niet ziet zitten, kinderen die niet ...

Lees meer >>

Op 12 januari 2021

Hoe gaat u om met een lijfrentepolis bij echtscheiding?

Wanneer u heeft besloten om te gaan echtscheiden moet u zich teven gaan bezighouden met de vraag: "Wie krijgt wat en hoe gaan we dat onderling verrekenen?". Bij het verdelen van geld of tastbare zaken kunt u op basis van uw voorstellingsvermogen onderling relatief snel tot een vergelijk komen of wanneer dat niet het geval is snapt u precies hoe het zit. Zodra u echter stuit op de aanwezigheid van ...

Lees meer >>

Op 2 oktober 2020

Incidentele kosten als onderdeel van vaste vergoeding

Kosten die werknemers maken om hun dienstbetrekking naar behoren uit te voeren kunnen door de werkgever worden vergoed.

Lees meer >>

Op 31 mei 2008

Herinvesteringsreserve voor pand dat al voor oplevering verkocht is

Ondernemers die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behalen, hoeven daarover niet direct belasting te betalen. In plaats daarvan kunnen zij kiezen voor uitstel van belastingheffing door het vormen van een herinvesteringsreserve.

Lees meer >>

Op 31 mei 2008