Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen over belastingen

Incidentele kosten als onderdeel van vaste vergoeding

Kosten die werknemers maken om hun dienstbetrekking naar behoren uit te voeren kunnen door de werkgever worden vergoed.

Lees meer >>

Op 31 mei 2008

Herinvesteringsreserve voor pand dat al voor oplevering verkocht is

Ondernemers die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behalen, hoeven daarover niet direct belasting te betalen. In plaats daarvan kunnen zij kiezen voor uitstel van belastingheffing door het vormen van een herinvesteringsreserve.

Lees meer >>

Op 31 mei 2008